Rakentamisen laatu ja tuottavuus kasvuun uusin prosessein

Työn tuottavuus ei ole rakennusalalla kasvanut juuri lainkaan viimeisimmän 40 vuoden aikana.

Vertailujaksolla 1975–2015 arvonlisäykseen perustuva tuottavuusindeksi on 122,8. Korkeimmalla tasollaan, lukemassa 152,2, indeksi käväisi vuonna 1993 – viimeisen reilun 20 vuoden aikana tuottavuus on siis jopa hieman laskenut.

Logistiikkaa kehittämällä on pystytty vähentämään hävikkiä ja kuluja 90-luvun lukemista. Seuraava kehitysaskel edellyttää uutta murrosta - suunnittelun ja hankinnan yhteistyön tiivistämistä.

Lue lisää Rakentamista ja ratkaisuja -blogistamme