Liukuovilla enemmän irti kodin neliöistä

Hukkaneliöitä pyritään välttämään kaikissa asunnoissa, mutta käytettävyyden näkökulmasta tilankäytön tehokkuus ja tilaratkaisujen huolellinen suunnittelu korostuvat pienemmissä asunnoissa. Avainasemassa ovat pohja- ja säilytysratkaisujen toimivuus sekä kulkureittien sujuvuus ja esteettömyys. Myös seinän sisään liukuvat väliovet ovat erittäin toimiva keino vapauttaa tilaa hyötykäyttöön.