Esteettömyys on liikkumisen vapautta ja asumismukavuutta - meille kaikille

Mitä esteettömämpiä rakennukset ovat, sitä helpompaa niissä on toimia iästä, kunnosta tai muista tekijöistä riippumatta. Esimerkiksi kynnyksettömyys, portaattomuus ja tilavat kulkureitit ovat toisille meistä välttämättömyys, mutta suureksi avuksi ihan jokaiselle esimerkiksi tavaroita kuljetettaessa muuton tai uuden huonekalun hankkimisen yhteydessä, siivoamisen helpottamisessa sekä avaruuden tunnun lisäämisessä niin koteihin kuin muihinkin rakennuksiin. Ennen kaikkea esteettömyydessä on kyse kanssaihmisten tasavertaisesta huomioinnista rakennettujen ympäristöjen suunnittelussa sekä toisaalta tulevaisuuteen varautumista.